TitleBless Georgian Union (Z. Mshavia- M. Potskhvishvili)
ArtistGogi Dolidze
AlbumGogi Dolidze
Track17
Genrefolk
Genre Codefolk